Digimon All-Star Rumble Cheats

 

Digimon All-Star Rumble Cheats

 

Unlock Digimon

Unlockable How to Unlock
Biyomon Fight against Biyomon using Guilmon / Tentomon / Shoutmon / Gabumon / Agumon
Gatomon Fight against Gatomon using Gomamon / Guilmon / Gatomon
Gomamon Fight against Gomamon using Agumon / Dorulumon / Wormmon / Shoutmon
Impmon Fight against Impmon using Gatomon / Guilmon
Tentomon Fight against Tentomon using Shoutmon / Veemon / Gabumon / Agumon / Gomamon
Veemon Fight against Veemon using Agumon / Guilmon / Gatomon
Wormmon Fight against Wormmon using Impmon / Dorulumon / Veemon

Unlock Digivolutions

Unlockable How to Unlock
Aegismon Fight against Aegismon using Gomamon
Examon Fight against Examon using Gatomon / Biyomon (can be used for Biyomon if beat with Gatomon first)
Gallantmon Fight against Gallantmon using Guilmon
Imperialdramon FM Fight against Imperialdramon FM using Veemon / Wormmon (can be used for Wormmon if beat with Veemon first)
Omnimon Fight against Omnimon using Agumon / Gabumon (can be used for Gabumon if beat with Agumon first)
Shoutmon DX Fight against Shoutmon DX using Shoutmon
Shoutmon X5B Fight against Shoutmon X5B using Dorulumon / Impmon (can be used for Impmon if beat with Dorulumon first)
TyrantKabuterimon Fight against TyrantKabuterimon using Tentomon